Podmínky vložení inzerce

 1. Smlouva o poskytnutí inzertních a reklamních služeb mezi inzerentem a inzertním portálem se uzavírá na dálku dle OZ č. 89/2012 Sb.
 2. Smlouva nabývá platnosti odesláním inzertního formuláře.
 3. Inzerent se zavazuje řádně a včas hradit své závazky za inzertní a reklamní služby. V případě nedodržení tohoto závazku je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, odstranit inzerci i reklamní bannery. Odstranění inzerce a reklamních bannerů je zpoplatněno smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každý případ.
 4. Inzerce je zveřejněna po schválení administrátorem a úhradě poplatku za vložení inzerce, dle platného ceníku.
 5. Inzerent je povinen uvést pravé Příjmení, Jméno, firmu, nese právní odpovědnost za podanou inzerci. souhlasí se zpracováním dat dle zákona a zasláním informačních e-mailů.
 6. Text inzerce formulujte stručně. Inzertní portál neslouží k prezentaci finančních produktů.
 7. Inzerce Affiliate, Iframe programů, nebo odkaz na www stránky, které obsahují tyto bannery, je zpoplatněna přirážkou 100%.
 8. Inzerce odkazující na www stránky, provozující vlastní inzerci bude zamítnuta.
 9. Inzerentovi nevzniká žádný právní nárok na zveřejnění inzerce či banneru a provozovatel může odmítnout inzerci, která je v rozporu s dobými mravy nebo je nedůvěryhodná.
 10. Inzerent souhlasí s přímou vykonatelností a zavazuje se uhradit vzniklou pohledávku tří dnů od ukončení smlouvy.
 11. Cena za vložení inzerce či banneru se řídí dle platného ceníku.Menu

PortalyBanner

CZIN.euTOPlist